Amaç

Amaç

YAY-YÜKA Projesi, birlikte öğrenen bir yapı ile 21 paydaşın bir araya gelerek İstanbul sanayisi isletmelerinin, Ar-Ge, yenilik, ileri teknoloji ve bilgi odaklı üretim faaliyetleri ile yüksek katma deger üretebilmelerini desteklemek amacıyla, İstanbul Bölgesindeki arayüzlerde işletme temsilcisi uygulamasının kurgulanması, yaygınlastırılması; Ar-Ge ekosistemi aktörlerinin Arayüzler ve isletmeler kurumsal kapasitelerinin arttırılması için sonuç odaklı etkilesimli, kapsayıcı birlikte ögrenen bir yapıya sahip bir platform olusturulması ve yenilik odaklı ekonomik yapıya dönüşümü desteklenmesi için arayüzlerin doğrudan sanayinin ihtiyaçlarına çözüm üretebilen bir yapıya kavuşabilmelerine yönelik işletme modellerinin gelistirilmesi amaçlanmaktadır.

Temel Faaliyetler:

  • Arayüzlerin üniversite-sanayi isbirlikleri, teknoloji transferi ve Ar-Ge sonuçlarının ticarilestirilmesi konularında yeteneklerinin geliştirilmesi,
  • İşletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşabilmeleri için ihtiyaçlarının belirlenmesi,
  • İşletmelerin yenilik kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik olarak teknik ve yönetim kapasitelerinin iyileştirilmesi,
  • Kritik teknolojilerde faaliyet gösteren işletmeler başta olmak üzere, yeni teknolojilerin işletmeler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması,
  • Ar-Ge Yenilik ekosistemi araçlarına yönelik öneriler ile mekanizmalarının etkin kullanımının arttırılması.