Sıkça Sorulan Sorular

Arayüz Yapılarının sonuç odaklı bir yaklasımla dogrudan sanayinin ihtiyaçlarına çözüm üretebilen bir yapıya kavusabilmeleri için kurgulanacak kapasite ve yetkinlik artırımı programları sonrasında kazanacakları beceriler ve yetenekler sayesinde yenilik temelli dönüsüme aday isletmeleri kritik teknolojilerden faydalanmalarını cesaretlendirerek daha nitelikli hizmetler sunabilmeleri de mümkün olacaktır. Sonuçta, Istanbul da yürütülen Ar-Ge çalısmalarının ekonomik ve sosyal faydaya dönüstürülebilmesi, bölge ve ülke için ekonomik deger yaratması beklenmektedir.

Proje süresince ulusal ve uluslararası çeşitli uygulamalar, eğitimler ve araçlardan faydalanılacaktır. Her bir arayüz için ayrı ayrı yeni stratejiler oluşturabilmek adına yetkinliklerinin ve gelişime açık yanlarının ölçüldüğü öz-değerlendirme amaçlı «ÜSİMP Arayüz Karnesi» ve «ÜSİMP Mevcut Durum Analizi» uygulamaları yapılacaktır. Bununla beraber nihai kullanıcılar için « ÜSİMP İnovasyon Karnesi» metodolojisine başvurulmaktadır. Ayrıca Teknoloji Transferi konusunda Avrupa Birliği düzlemindeki tek kapsayıcı kurum ASTP-Proton ve ATTP ile işbirlikleri yapılarak uluslararası eğitimler verilecektir. Katılımcılar RTTP eğitimleri ile uluslararası tanınırlık belgesine yönelik eğitim alacaktır.

Projedeki arayüz kurumların kurumsal yapısı ve insan kaynagı kapasitesinin gelistirilmesi amacıyla; üniversite sanayi isbirliklerinin artırılması için Isletme Temsilcisi görevi yürütebilecek ve Ar-Ge sonuçlarının ekonomik ve sosyal faydaya dönüsebilmesi için patent degerleme ve ticarilestirme destegi verebilecek arayüz uzmanlarını yetistirip kendi bünyelerine kazandırırken, kritik teknolojileri uygulamaya egilimli isletmelerin üniversite-sanayi isbirliklerinin gelistirilmesi ile teknoloji gelistirmekullanmaya yönelik kabiliyetlerin ve yönetim danısmanlıklarına erisimin saglanması ile kurumsal yönetim becerilerinin arttırılmasına da katkı saglayacaklardır. Projenin görünürlük faaliyetleri, açılıs ve kapanıs toplantıları, isletmelerin kapasite ve yetkinliklerini belirlemek için uygulanacak olan Arayüz Karnesi, Mevcut Durum Analizi, Eylem Planı Olusturma faaliyetleri Tüm ortak ve Istirakçiler tarafından hep birlikte yürütülecektir.

Nihai Yararlanıcılar proje sonucunda Ar-Ge, yenilik ve organizasyon kabiliyetlerinin güçlendirilmesi, yenilik kültürünün kurumsallasması ile Ar-Ge ve yenilik finansmanına yönelik etkin mekanizmaların gelistirilmesi, sanayinin ileri teknolojilerden faydalanarak katma degeri yüksek, rekabetçi ve verimli üretim yapabilmesi söz konusu olacaktır. Bu baglamda isletmelerde fikri haklara yönelik stratejilerin ekonomik ve teknolojik ilerleme için fayda saglayacak sekilde kullanımına da destek verilecektir. Ar-Ge sonuçlarının ekonomik ve sosyal faydaya dönüsmesini saglayan bilgi ve teknoloji transferi ile girisimcilik ve ticarilestirme faaliyetleri gelistirilmesine katkı saglanacaktır. Sonuç olarak proje faaliyetleriyle yüksek katma degerli ürün ve hizmetlerin ticarilestirilmesi ve küresel pazarlara ihraç edilmesi, cari açıgın azaltılması, nitelikli isgücünün yetistirilmesi, teknolojinin yayılımının artırılması amacına dönük kapasite gelistirme saglanacaktır.

İSTKA’nın desteklediği Yenilikçi Üretim İle Katma Değer: YAY-YÜKA Platformu Projesi, İstanbul bölgesindeki arayüz yapılarının kapasitelerini arttırmayı hedeflemektedir. Projenin başarı ile tamamlanması sonucu çeşitli şehirlerdeki ve bölgelerdeki arayüzyapıları, oluşturulacak metodolojiden faydalanarak yapılarını yenilikçi ve sürdürülebilir platformlara dönüştürebileceklerdir.

Projede geçen İşletme Temsilci adayları Üniversite Teknoloji Transfer Ofisleri ve Şemsiye kuruluşların (Teknopark İstanbul A.Ş. ve İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi (IAYOSB)) personellerinden seçilecektir.

Projeye dahil olan işletmelerden ise, Proje Temsilcileri seçilecektir.

İşletme Temsilcileri projeye dahil olan işletmelerde, işletmelerin İnovasyon Karnesi ve Mevcut Durum Analizi çevrim içi (online) araçları kullanarak özdeğerlendirmede bulunmasını sağlayacaklardır.

İşletme Temsilcileri ve Proje Temsilcileri, yapılan özdeğerlendirme sonuçlarına uygun olarak, işletmelerle Ortak Akıl Toplantıları yaparak iyileştirmeleri belirleyecekler, iyileştirilebilecek alanlara yönelik Yol Haritalarını oluşturacaklardır. Bu Yol haritaları, işletmelerin onayına sunulacaktır. Onaylanan Yol Haritalarına uygun olarak, iyileştirme çalışmalarına başlanacak, bu aşamada işletmenin teknik ve yönetsel danışmanlık alması gerekebilecektir.