Haberler

 09 ? 10 Mayıs 2019 tarihlerinde ?Arayüzlerde Etkinin Ölçülmesi ve Kapasite Artırmaya Yönelik Araçların Geliştirilmesi? başlıklı Uluslararası Çalıştay düzenlenecektir.

Marmara Üniversitesi tarafından yürütülen, İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) destekli Yenilikçi Arayüz Yapıları (YAY) Platformu Projesi kapsamında, 09 – 10 Mayıs 2019 tarihlerinde “Arayüzlerde Etkinin Ölçülmesi ve Kapasite Artırmaya Yönelik Araçların Geliştirilmesi” başlıklı Uluslararası Çalıştay düzenlenecektir.

İstanbul'da, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ev sahipliğinde gerçekleşecek çalıştaya uluslararası ölçekte Ar-Ge ve inovasyon alanında deneyimli aşağıdaki uzmanlar katılacaktır:

- Michel Morant - ASTP-Proton NAAC Kurucu Başkanı, Liege Ünv. Gesval Direktörü

- Dr.Tiam-Lin Sze - Singapur IPI Direktörü

- Cengiz Tarhan - University College London UCLB Kurucu Yöneticisi, Danışman

TGB ve TTO yöneticilerinin davetli olduğu bu toplantıda, ülkemizdeki Arayüz Kuruluşları için kapasite geliştirme araçlarına dair görüş alışverişi sağlanması hedeflenmektedir. 

PROGRAM:

 

9 MAYIS 2019,    PERFORMANS ÖLÇÜM KRİTERLERİNİN TANIMLANMASI

10:00 – 10:15       Açılış Konuşması - Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Üniversitesi Rektörü

1.OTURUM – Arayüzlerin Ulusal ve Uluslararası Ekosistemlerde Genel Karşılaştırılması

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şirin TEKİNAY, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Global Engineering Deans                                Council (GDEDC) Başkanı

10:15 – 11:00       YAY Projesi Tanıtımı ve Beklentiler

                           -Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU,

                           Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, MİTTO Merkez Müdürü ve YAY Projesi Yürütücüsü

11:00 – 11:30       Uluslararası Ekosistemde Teknoloji Transferi ve Bilgi Transferi

                          -Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN,

                           EPO Akademi Danışma Kurulu Üyesi, Sabancı Üniversitesi SUNUM Direktörü, ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı

11:30 – 12:00       TÜBİTAK-Hedef ve Performans Odaklı TTO Destek Modeli

                           -Dr. Alp Eren YURTSEVEN

                            TEMEG Grup Koordinatörü, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

12:00 13:00       Öğle Arası

 

2.OTURUM – Uluslararası Perspektifte, Arayüz Yapıların Performans Ölçüm Kriterleri

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Semih BİLGEN, İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı

13:00 – 14:00       KPIs used for Assessing Technology Transfer - What do they mean?

                           - Michel MORANT,

                           CEO of University-Industry Liaison Office of the University of Liege, Managing Director of Gesval (the company owned by ULg for                                Technology Transfer and spin off creation), the co-CEO of Spinventure

14:00 – 15:00       Research impact Framework (REF) and the UK Knowledge Exchange Framework (KEF)

                           -Cengiz TARHAN,

                             Founder and Former Managing Director of UCLB (University of College London Business), Freelance Consultant, Tarhan Associates

15:00 – 15:30       Kahve Arası

15:30 – 16:30        Metrics and Capacity Assessment of Interface Organizations in the Far East

                            -Dr. Tiam-Lin SZE

                             Senior Director, IPI (Intellectual Property Intermediary), Singapore

16:30 – 17:00       Genel Değerlendirme

 

10 MAYIS 2019, ARAYÜZ YAPILARI İÇİN STRATEJİK HEDEFLERİ TANIMLAMAK

3.OTURUM – PANEL: Uluslararası Perspektifte Arayüz Yapıların Stratejik Amaçları ile Performans Ölçüm Kriterlerinin Uyumu

Panel Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Cilacı TOMBUŞ, Maltepe Üniversitesi Rektör Danışmanı, Maya TTO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

10:00 – 12:00

                      -Michel MORANT, CEO of University-Industry Liaison Office of the University of Liege, Managing Director of Gesval, (the company                              owned by ULg for Technology Transfer and spin off creation), the co-CEO of Spinventure

                      -Dr. Tiam-Lin SZE-Senior Director, IPI (Intellectual Property Intermediary), Singapore

                     -Cengiz TARHAN, Founder and Former Managing Director of UCLB (University of College London Business), Freelance Consultant,                               Tarhan Associates

12:00 13:30       Öğle Arası

 

4.OTURUM – Ulusal Ölçekte Kapasite Artırımı Amacıyla Yapılan Çalışmalar ve Hedefler

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ergül BERBER, İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Yardımcısı

13:30 – 14:00       TTO’ların Kapasitelerinin Belirlenmesi ve Iyileştirilmesi Çalışmaları (TTH Project)

                            -Dr. Mete ÇAKMAKÇI, TTGV Genel Sekreteri

14:00 – 14:30       TTO’ların Mevcut Durumlarına İlişkin Tespitler ve Nitelikli İnsan Kaynakları Geliştirme Çalışmaları (UTTP)

                           -Doç. Dr. Deniz TUNÇALP, TGBD (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü

14:30 – 15:00       TGB’lerin Arayüz Olarak Kapasite Artırımında Önerilecek Hususlar

                           -Dr. İsmail ARI, Özyeğin TTO Direktörü, Teknopark İstanbul Önceki Genel Müdür Yardımcısı

15:00 – 15:30       Kahve Arası

 

5.OTURUM – PANEL: YAY Projesinin Olası Etkileri

Panel Başkanı: Müfit AKYOS, Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Danışma Kurulu Üyesi

15:30 – 17.00

                          -Prof. Dr. Cengiz KAYA, Sabancı Üniversitesi ALP (Araştırma ve Lisansüstü Politikalar) Direktörü

                          -Dr. Cem DURAN, Teknopark İstanbul Genel Müdür Yardımcısı

                          -Mehmet Ali FİNCAN, İAYOSB (İstanbul Anadolu Yakası OSB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

17.00 KAPANIŞ