Haberler

3.Toplantı: Nihai Kullanıcıların Arayüz Yapılarından Beklentilerinin Analizi

YAY PLATFORMU İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenmekte olan Yenilikçi Ara Yüz Yapıları (YAY) Platformu Projesi’nin ana faaliyetlerinden olan “Nihai Kullanıcıların Arayüz Yapılarından Beklentilerinin Analizi” amaçlı yapılan Proje Tanıtımı ve Görüş Alışverişi Toplantılarının üçüncüsü proje yürütücülüğünü yapan Marmara Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir. Akademisyenlerimizin, 14 farklı kurumun ve girişimci öğrencilerimizin katılımlarıyla paydaşlarımızın beklentilerini dinlediğimiz toplantı, etkileşimli birlikte öğrenen bir yapıya sahip sürdürülebilir bir platform oluşturmak için görüş alışverişinde bulunmamıza diğer toplantılarımızda da olduğu gibi katkı sağlamıştır. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz.