Haberler

Arayüzlerde Etkinin Ölçülmesi ve Kapasite Artırmaya Yönelik Araçların Geliştirilmesi? başlıklı Uluslararası Çalıştayımızı düzenledik

Marmara Üniversitesi tarafından yürütülen, İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) destekli Yenilikçi Arayüz Yapıları (YAY) Platformu Projesi kapsamında, 09 – 10 Mayıs 2019 tarihlerinde “Arayüzlerde Etkinin Ölçülmesi ve Kapasite Artırmaya Yönelik Araçların Geliştirilmesi” başlıklı Uluslararası Çalıştay düzenlendi. İstanbul'da, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ev sahipliğinde gerçekleşecen çalıştayımızda uluslararası ölçekte Ar-Ge ve inovasyon alanında deneyimli aşağıdaki uzmanların yanı sıra TGB ve TTO yöneticilerinin katıldığı bu toplantıda, ülkemizdeki Arayüz Kuruluşları için kapasite geliştirme araçlarına dair görüş alışverişi sağlanmıştır. 

Çalıştayımızın ve projemizin temel amaçlarından biri olan "Birlikte öğrenme ortamı ve kültürü geliştirmek" prensibi uygulanmıştır. Etkinliğimize proje ortak ve iştirakçilerimizin katılımının yanısıra, moderatör ve panelist olarak değerli isimler katılmıştır;

- Michel Morant - ASTP-Proton NAAC Kurucu Başkanı, Liege Ünv. Gesval Direktörü

- Dr.Tiam-Lin Sze - Singapur IPI Direktörü

- Cengiz Tarhan - University College London UCLB Kurucu Yöneticisi, Danışman

- Prof. Dr. Şirin TEKİNAY, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Global Engineering Deans Council (GDEDC) Başkanı

Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, MİTTO Merkez Müdürü ve YAY Projesi Yürütücüsü

Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN, EPO Akademi Danışma Kurulu Üyesi, Sabancı Üniversitesi SUNUM Direktörü, ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı

- Dr. Alp Eren YURTSEVEN,  TEMEG Grup Koordinatörü, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

- Prof. Dr. Semih BİLGEN, İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı

- Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Cilacı TOMBUŞ, Maltepe Üniversitesi Rektör Danışmanı, Maya TTO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ergül BERBER, İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Dr. Mete ÇAKMAKÇI, TTGV Genel Sekreteri

Doç. Dr. Deniz TUNÇALP, TGBD (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü

Dr. İsmail ARI, Özyeğin TTO Direktörü, Teknopark İstanbul Önceki Genel Müdür Yardımcısı

Müfit AKYOS, Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Cengiz KAYA, Sabancı Üniversitesi ALP (Araştırma ve Lisansüstü Politikalar) Direktörü

- Dr. Cem DURAN, Teknopark İstanbul Genel Müdür Yardımcısı

- Mehmet Ali FİNCAN, İAYOSB (İstanbul Anadolu Yakası OSB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İstanbul başta olmak üzere üniversitelerin TGB ve TTO yöneticileri de katılımları ile projemize desteklerini birkez daha ifade etmişlerdir;

Maltepe Üniversitesi 

Koç Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi  

İTU NOVA

- Bahçeşehir Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

 

Tüm katılımcı, panelist, moderatör, ortak ve iştirakçilerimize çalıştayımızı verimli kıldıkları için teşekkür ederiz.