Haberler

III. Odak Grup Çalışması ve Uluslararası Çalıştay Gerçekleşti

Marmara Üniversitesi tarafından yürütülen, İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) destekli Yenilikçi Arayüz Yapıları (YAY) Platformu Projesi kapsamında, 28 - 29 Mart 2019 tarihinde, İstanbul'da Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesinde Uluslararası Odak Grup Çalışması ve Uluslararası Çalıştay düzenlenmiştir.

Program uluslararası ölçekte Ar-Ge ve inovasyon sistemine katkıları ve deneyimleri malum olan aşağıda isimleri sıralanan uzmanların katılımı ile gerçekleşmiştir.

* Cengiz Tarhan (University College London UCLB Kurucu Yöneticisi),
Tarhan Associates Genel Müdürü, İngiltere

* Michel Morant, (ASTP-PROTON NAAC Kurucu Başkanı), Liege Universitesi,
Gesval Genel Müdürü, Belçika

* Kevin Cullen, (ATTP Kurucu Üyelerinden), Kral Abdullah Üniversitesi
(KAUST) İnovasyon ve Ekonomik Kalkınma Birimi Başkan Yardımcısı, Suudi
Arabistan

Marmara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi – MİTTO tarafından yürütülen “YAY Platformu Projesi”nde İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Teknopark İstanbul, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, SUNUM – Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Atabay Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş., VSY Biyoteknoloji kuruluşlarının arayüz yapıları proje ortağı veya iştirakçisi olarak yer almaktadır. 

Ara yüz yapılarının etkinliğinin arttırılmasına yönelik olarak yürütülen bu proje kapsamında bölgesel ve ulusal ölçekte Odak Grup toplantıları yapılmıştır. Uluslararası deneyimlerin paylaşıldığı bu toplantıya İstanbul’da yerleşik tüm TTO’lar ile Türkiye genelinde TTO’lardan temsilciler katılmıştır.