Haberler

YÜKA kapsamında RTTP Eğitimleri

Gerek içerik gerekse eğitmen kadrosuyla Ülkemizde hâlihazırda eşdeğeri olmayan REGISTERED TECHNOLOGY TRANSFER PROFESSIONAL eğitimi, İSTKA ve ÜSİMP desteği ile, YAY-YÜKA Platformu kapsamında 3 farklı eğitim halinde aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

1)      12-13-14-15 ARALIK 2022 RTTP EĞİTİM (ONLINE): “Software-Based Technology Transfer”

“Software-Based Technology Transfer” başlıklı 12-13-14-15 Aralık 2022 tarihlerinde toplam 4 oturum şeklinde çevrim içi gerçekleşen eğitimimizin hedefi katılımcılarımıza yazılımla ilgili alanlarda teknik bilgi korumasına yönelik yöntemler hakkında bilgi vermek, yazılım tabanlı buluşların değerlemesi, iş modellerinin ve anlaşmaların geliştirilmesine yönelik becerilerin kazandırılmasıdır. Eğitim sonunda, eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara RTTP Sertifikasına yönelik 15 CE Puanı kazanma hakkı verileceği bildirilmiş ve bu eğitime tam katılım sağlayan 33 kişi olmuştur.

MODÜL - I: Basics of Software-Related Know-How (Definitions of Inventions and New Technologies)

Eğitmenler: Barış ATALAY, Mesut AKTEKİN

MODÜL - II: Know-How Protection in Software-Related Areas (Alternative and Complementary Forms of Protection, Including Applications in Big Data, Metaverse)

Eğitmenler: Zeliha ÖZSOY, Erkin BİLALOĞLU

MODÜL - III: Valuation of Software-Implemented Inventions and Business Models (Open Source Approaches and Novel Business Concepts)

Eğitmenler: Lawrence BICKERS, Mustafa ÇAKIR

MODÜL - IV: Development and Management of Software-Specific Agreements (Licensing Terms, Soft-Ware-Based Spin-Offs)

Eğitmenler: Erdem TÜRKEKUL, İdil Buse KÖK HAZER

2)      24-25-26-27 OCAK 2023 RTTP EĞİTİM (ONLINE): “Valuation of Academic Research Outputs and Licensing Technologies”

“Valuation of Academic Research Outputs and Licensing Technologies” başlıklı 24-25-26-27 Ocak 2023 tarihlerinde toplam 4 oturum şeklinde çevrim içi gerçekleşmiştir. Hedefi katılımcılarımıza buluş bildirimlerinin değerlendirilmesi, akademik araştırma çıktılarının pazarlanması, patent değerleme ve bir lisans sözleşmesinin müzakere edilmesi, yönetilmesi ve izlenmesine yönelik becerilerin kazandırılmasıdır. Eğitim sonunda, eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara RTTP Sertifikasına yönelik 15 CE Puanı kazanma hakkı verileceği bildirilmiş ve bu eğitime tam katılım sağlayan 26 kişi olmuştur.

MODÜL - I: ASSESSMENT OF INVENTION DISCLOSURES (IP Rights and Invention Disclosure Form, Valuation of IDFs and Other IPRs, Novelty Search /Search Availability for IPRs, Strategy Building for High-Quality Invention Disclosure Forms and Management, Technology Road Map of IPR - Questions&Answers)

Eğitmenler: Özlem SEVİNÇ TİGİN & Başak KAFTAN

MODÜL - II: MARKETING ACADEMIC RESEARCH OUTPUTS (Definition of inventions and their commercialization, Analysis of Potential Added-value, Securing adequate funding for product development and prototyping & Ensuring regulatory compliance, Scaling up of prototypes to meet commercial requirements, Communications with investors and VCs & Case Studies)

Eğitmenler: Ercan ÇİTİL & Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU

MODÜL - III: PATENT VALUATION (Introduction, the purpose and use of Valuation, impacts on value, Due diligence, warrants, encumbrances, patent valuation process, Score example, valuation methods, cost, benchmark, future income, DCF, NPV, spreadsheet model, 25% rule, risk reward, Samsung patent valuation example, case study)

Eğitmenler: Lawrence BICKERS & Aytülü SERT

MODÜL - IV: NEGOTIATING, MANAGING AND MONITORING A LICENSE AGREEMENT (Licensing as a tech transfer tool & Anatomy of a licensing agreement, Anatomy of a licensing agreement, Negotiation techniques and tips, Negotiation of a licensing agreement & Managing a long-term license agreement portfolio?)

Eğitmenler: İdil Buse KÖK HAZER & Aytülü SERT

3)      20-21-22-23 ŞUBAT 2023 RTTP EĞİTİM (ONLINE): “Marketing and Business Development for Academic Research”

“Marketing and Business Development for Academic Research” başlıklı 20-21-22-23 Şubat 2023 tarihlerinde toplam 4 oturum şeklinde çevrim içi gerçekleşmiştir. Hedefi teknoloji transfer hizmetleri ile ilgili metodolojileri tasarlamak ve uygulamak, araştırmanın güçlü yanlarını ticari önermeler olarak sunmak için yaklaşılan metodolojileri tasarlamak ve uygulamak, özellikle uzun vadeli karşılıklı yarar sağlayan ticari işbirlikleri için iş modeli tekliflerini belirlemek ve hazırlamak için bir buluşun ticarileştirme aşamalarıyla ilgili bilgi ve becerileri geliştirmek, yenilikçi fikirlerin daha da geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için araçları, kaynakları ve fonları belirleme ile ilgili becerileri kazanmak ve etkinin izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda yeterli anlayışı geliştirmeye yönelik becerilerin kazandırılmasıdır. Eğitim sonunda, eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara RTTP Sertifikasına yönelik 15 CE Puanı kazanma hakkı verileceği bildirilmiş ve bu eğitime tam katılım sağlayan 34 kişi olmuştur.

MODÜL - I: PRESENTING RESEARCH STRENGTHS

Eğitmenler: Çetin AKIN & Doç. Dr. Serdal TEMEL

MODÜL - II: BUSINESS DEVELOPMENT PROCESSES

Eğitmenler: Aykut GÜLALANLAR & Semih ERDEN

MODÜL - III: COMMERCIALISATION MODELS

Eğitmenler: H. Mehmet ALPATLI & Ayşe ŞEN

MODÜL - IV: EXPLOITING AVAILABLE FUNDS

Eğitmenler: Esra CER YARDIMOĞLU & Çetin AKIN

 

RTTP hakkında detaylı bilgi almak için burayı ziyaret ediniz.