Hedef Gruplar/Nihai Yararlanıcılar

Hedef Gruplar

Projenin hedef grupları ülkemiz yenilikçilik ekosisteminde ve özelinde İstanbul Bölgesinde mevcut ve farklı kullanıcılara hizmet vermek üzere kurgulanmış arayüz yapılarıdır. Hedef gruplar; projenin amaçları çerçevesinde, projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek kuruluşlardır. Bu kuruluşlar arasında:

  • Üniversite TTO'ları arasında İşletme Temsilcisi sürecini uygulamaya veya ögrenmeye niyetli arayüz kurulusları,
  • Istanbul Bölgesi'nde bulunan, kritik teknolojilerde faaliyetlerini sürdüren ve gerek üniversite-sanayi isbirligi gerekse de özdegerlendirme ile Ar-Ge yetkinligini gelistirmeye istekli isletmeler,
  • Yeni teknolojileri kullanmaya egilimli isletmeleri yapısında bulunduran, teknopark, organize sanayi bölgesi, birlik gibi farklı Şemsiye Kuruluşlar,
  • Arayüz yapılarda görev alan ve ülkemizde teknoloji ticarilesmesi süreçlerine farklı asamalarda katkı saglayan teknoloji transfer uzmanları bulunmaktadır.

 

Nihai Yararlanıcılar

Projenin ana yararlanıcısı arayüz yapıları olmakla beraber, projenin nihai yararlanıcıları bu yapılardan faydalanacak olan yeni teknolojileri kullanmaya eğilimli yenilik temelli dönüsüme yönelik rol model niteligindeki işletmelerdir. Bunların yanı sıra arayüz yapılarda çalısan teknoloji transfer uzmanlarının da mesleki gelisimlerine katkı sağlanacağından, İstanbul Bölgesi'ndeki bu meslek grubu da nihai yararlanıcılar arasında yer almaktadır.

 

YAY-YÜKA - Yenilikçi Üretim ile Katma Değer