YAY-YÜKA Platformu

Yenilikçi Üretim ile Katma Değer: YAY-YÜKA Platformu, İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı 2021 yılı teklif çağrısı kapsamında desteklenmekte olan bir projedir ve daha önce yine İSTKA tarafından desteklenen Yenilikçi Arayüz Yapıları Platformu (YAY) Projesi'nin devamı niteliğindedir.

YAY-YÜKA Platformu, İstanbul’daki üniversiteler ve teknoparklar bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ile sanayi Ar-Ge merkezleri gibi farklı oluşumlarda ve gelişmişlik düzeyleri itibariyle farklılık gösteren arayüz yapılarının kullanıcı odaklı yaklaşımlarla ihtiyaca yönelik doğru hizmet vermesi, yetkinliklerini arttırması üzerine kurulu bir projedir.

Mevcut arayüz yapılarının işlevselliklerinin arttırılması ve atıl kapasitelerinin değerlendirilmesi için gereken araçların ve süreçlerin akademi ile sektörün el ele vermesi sonucu geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje sonunda bu amaca yönelik sürdürülebilir bir işletme modeli oluşturulacaktır.

Yenilik ve yaratıcılık faaliyetleri artan arayüz yapıları katma değeri yüksek ürünler ve bilgi odaklı çözümleri ile sanayiyi bir adım öteye taşırken, ülke ekonomisinde de değer yaratacaktır.

 

Broşürümüze ve el kartımıza buradan ulaşarak indirebilirsiniz.

YAY-YÜKA Platformu Broşürü

YAY-YÜKA Platformu El kartı