Haberler

Kamu Fonları Eğitimi - I

TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Çerçevesinde Sanayi Destekleri Proje Geliştirme Eğitimi, 1 - 2 Şubat 2023 tarihlerinde BC Partnering'den Çetin Akın'ın eğitmenliğinde yoğun bir ilgi ile gerçekleşti. 
 
İki gün boyunca süren eğitimde aşağıdaki konu başlıkları ile katılımcılara bilgi aktarımı sağlanırken onlardan gelen soruların tümü yanıtlandı. 

Eğitim Konu başlıkları:

Gün - I 
- Durum tespiti için üst politika belgeleri,
- Teknoloji Hazırlık Seviyesi,
- Teknoloji Hazırlık Seviyesi Bağlamında Destek Mekanizmaları,
- Proje Geliştirmede İşbirliği Yaklaşımı,
- Proje Bakış Açısı.
 
Gün - II
- Sanayi Projesi Yazım Süreci (TÜBİTAK 1505 Örneği üzerinden)
o Kuruluş ve Proje Bilgileri,
o  Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü,
o  Proje Planı ve Kuruluş Altyapısı,
o  Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği,
o  Risk ve Finansman Yapısı,
o  Bütçe Oluşturma.

2