Haberler

ULUSLARARASI PANEL 🚀 Sürdürülebilir İş Birliği ve Yenilik için Küçük İşletme Anlayışı ve Üniversitelerin Rolü

İstanbul Kalkınma Ajansı destekli Yenilikçi Üretim ile Katma Değer (YAY-YÜKA Platformu) Projemiz kapsamında "Understanding of Small Business for Sustainable Cooperation and Innovation and Role of Universities” konulu panelimizde 3 değerli konuşmacıyı dinledik. Bu oturum Teknoloji Transferinde uluslararası ekosistemlerdeki bakış açılarını ve iyi uygulamaları dinleme fırsatı sunarken bu deneyimlerin yerel ekosisteme uyarlanması konusunda da bilgi ve becerilerimizin de geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamıştır.

Konuşmacılar ve panel konuları:

Vadim Grinevich: Wolverhampton Üniversitesi, Birleşik Krallık - "Risks and/or Barriers for Small Businesses During the Collaboration with Universities"
Helena Forsman: Winchester İşletme Okulu, Winchester Üniversitesi, Birleşik Krallık - "Pathways through Innovation to Sustainability in Small Businesses"
Marina Dabic: Zagreb Üniversitesi, İktisat ve İşletme Fakültesi, Hırvatistan - "Role of Universities to Enhance Competitiveness of SMEs: Experiences from Different Countries"

Kısaca panelden kesitler aşağıdaki gibidir:
- İşletmelerin rekabet güçlerinin artırılmasında üniversitelerin rolü,
- İnovasyonla işletmelerde sürdürülebilirlik,
- Pandemi sonrası ve ekonomik kriz koşullarında Üniversite-sanayi iş birliğinin rolü konularını farklı ülke ve coğrafya düzleminde değerlendirdik.

Davetli Konuşmacılarımız; Helena Forsman, Vadim Grinevich, Marina Dabić ve tüm katılımcılarımıza teşekkürler.

international panel