Haberler

YAY Platformu Projesi çalışmaları devam ediyor...

Faaliyetimize ait Anahtar Aktivitelerimiz:
•Öz Değerlendirme Amaçlı «ÜSİMP Arayüz Karnesinin Kurum Bazında Yorumlanması
•« ÜSİMP Mevcut Durum Analizi» Çalışmasının Yapılması
•Her Bir Arayüzün Stratejilerinin Belirlenmesi
•Her Bir Arayüzün Eylem Planının B elirlenmesi
•Uluslararası Çalıştayın Düzenlenmesi

Anahtar Aktivitelerimizin Çıktıları:
•Öz değerlendirmeler sonucunda kurum öz değerlendirme raporları yazıldı.
•2. Uluslararası Çalıştay 09 10 Mayıs tarihlerinde düzenlendi.
•11 paydaş kurum için kurumla birlikte kuruma özgü strateji belirlenecektir.
•11 paydaş kurum için kurumun onayladığı ve ihtiyaca yönelik eylem planı oluşturulacaktır.
•Birlikte öğrenme ortamı ve kültürü geliştirilmektedir.